0877 186 901 info@solarenpanel.eu  СТС Карго ЕООД, гр. Варна, Западна Промишлена Зона
Solaren Panel - фотоволтаични панели, ветрогенератори

УСЛУГИ


 

 

Консултации в областта на производството на ел.енергия от възобновяеми източници, с цел  намиране най-подходящото решение за всеки конкретен случай, независимо от това дали желаната система ще е за покриване  дневните нужди на домакинставата или ще бъде за производство на ел.енергия  за реализирането и на пазара. Оценка ефективността на инсталациите.

Предпроектно проучване и проектиране на фотоволтаични инсталации, съгласно нормативните изисквания действащи в Република България.

Изграждане на електрически системи от възобновяеми източници и  соларни захранвания на термопомпени инсталации.

Въвеждане в експлоатация и администриране на ФВЕЦ.0877 186 901 info@solarenpanel.eu

Меню

Начало
За нас
Контакти
Продукти

Соларни фотоволтаични панели
Контролери
Инвертори
Ветрогенератори
Термопомпи
Соларни помпи
Аксесоари
За каравани и къмпинг
Информация

Услуги
Полезно
Изтегли
Контакти

 СТС Карго ЕООД, Гр. Варна, Западна Промишлена Зона
0877 / 186 901
info@solarenpanel.eu


© 2024, Всички права запазени Политика за защита на личните данни.